Mentoring

Czas trwania 70 dni. Przygotowany jest specjalny program mentoringu, w którym codzienne są przeprowadzone rozmowy, zadawane pytania i zadania do wykonania. Na podstawie pierwszej rozmowy, pytań o ustaleniu i wymiarowaniu wyznaczonego celu może być 30 dniowy proces przygotowawczy. Wówczas cały program wyniesie 30 dni pracy samodzielnej i 60 dni pracy wspólnej.

Dzielę się wiedzą. Daje konkretne rady i wskazówki.
Codziennie będziemy iść do przodu. Szybko, ale by nie budzić w Tobie oporu. I tak wolno, być poczuł cały proces zmian.
Każda osoba będzie miała przygotowany indywidulany program w zależności od celu jaki sobie ustalimy.

Kroki

Etapy jak będziemy się poruszać.

Razem z Tobą uczestniczę w procesie dotarcia i odkrycia potencjału w Tobie.

Podzielmy tego słonia na kawałki !